Ved ankomsten

Når du som flygtning ankommer til Aarhus Hovedbanegård, bliver du mødt af en ansat fra Jobcenter Aarhus og en tolk.

Du vil få en rundvisning på Jobcentret og på Borgerservice. På Borgerservice kan du søge engangshjælp, bestille NemID og blive registreret i folkeregisteret. Du kan også få oprettet en bankkonto og blive tilmeldt en læge.

Du vil få en midlertidig bolig og den ansatte fra Jobcenter Aarhus vil til sidst vise dig boligen. På sigt skal der findes en permanent bolig. Aarhus Kommune er forpligtiget til at sikre, at du får et tilbud om en permanent bolig – du er selvfølgelig også velkommen til selv at finde en permanent bolig.

Efter, at du er blevet modtaget, sætter vi gang i disse ting:

  • Du inviteres til din første samtale med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent
  • Dit integrationsprogram sættes i gang. Programmet består af en virksomhedsrettet indsats min. 15 timer/uge, danskuddannelse og et introduktionskursus til det danske arbejdsmarked
  • Tilbud om helbredsundersøgelse
  • Rundvisning ved organisationen ”Den Nye Havn”, som består af frivillige, der tidligere har været flygtninge i Danmark.

På Dokk1 er der hver torsdag åben rådgivning for nyankomne flygtninge i deres integrationsperiode. Det betyder, at du kan møde op uden en aftale.

Du kan møde medarbejdere fra: Familiecentret, Jobcentret, Ydelsescentret og Borgerservice kl. 15-17.

Du kan få hjælp til:

  • breve, borger.dk, pas og opholdskort, ansøgninger, nemid, netbank, kontakt til diverse myndigheder eller kontakt til f.eks. varmeværk, boligselskab og lignende.
  • at melde dine børn i institution, søge friplads, indmelde børn til sport og søge støtte til fritidsaktiviteter.
  • hvis du har spørgsmål med hensyn til opdragelse eller har vanskeligheder i din familie. Vi kan hjælpe dig med at finde det sted der kan hjælpe dig.

Se pjecen ude i højre side for mere information.