Ved ankomsten

Når du som flygtning ankommer til Aarhus Hovedbanegård, bliver du mødt af en ansat fra Jobcenter Aarhus og en tolk.

Du vil få en rundvisning på Jobcentret og på Borgerservice. På Borgerservice kan du søge engangshjælp, bestille NemID og blive registreret i folkeregisteret. Du kan også få oprettet en bankkonto og blive tilmeldt en læge.

Du vil få en midlertidig bolig og den ansatte fra Jobcenter Aarhus vil til sidst vise dig boligen. På sigt skal der findes en permanent bolig. Aarhus Kommune er forpligtiget til at sikre, at du får et tilbud om en permanent bolig – du er selvfølgelig også velkommen til selv at finde en permanent bolig.

Efter, at du er blevet modtaget, sætter vi gang i disse ting:

  • Du inviteres til din første samtale med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent
  • Dit integrationsprogram sættes i gang. Programmet består af en virksomhedsrettet indsats min. 15 timer/uge, danskuddannelse og et introduktionskursus til det danske arbejdsmarked
  • Tilbud om helbredsundersøgelse
  • Rundvisning ved organisationen ”Den Nye Havn”, som består af frivillige, der tidligere har været flygtninge i Danmark.