For dig, der er selvforsørgende kursist

For dig, der er arbejdstager, studerende, medfølgende ægtefælle, grænsependler fra et EU/EØS-land eller au pair, har du mulighed for at deltage i danskundervisning, hvis du:

  • Er fyldt 18 år
  • Bor i Danmark (medmindre du er grænsependler)
  • Har et CPR-nummer

Der stilles ingen krav til dit kendskab til det danske sprog, inden du starter på danskundervisningen.

For at deltage i danskundervisning, skal du selv tage kontakt til et sprogcenter og tilmelde dig. Vi henviser til Clavis, som vi i Aarhus Kommune har et samarbejde med.

Du har mulighed for at få danskundervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode. Undervisningen er gratis, men du skal betale et depositum på 2000 kr., før du kan starte undervisningen (sidstnævnte gælder dog ikke, hvis du er au pair). Som udgangspunkt får du tilbagebetalt depositummet, hvis du færdiggør modulet inden for tidsfristen. Clavis kan informere dig yderligere om reglerne for depositum.

Få mere information på Clavis’ hjemmeside (nyt vindue)

For dig, der er omfattet af integrationsloven

Følgende retningslinjer gælder for dig, der er:

  • Flygtning
  • Familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz
  • Selvforsørgende og følger et program efter integrationsloven

Du kan få tilbudt gratis undervisning hos Clavis. Hvis du ønsker at deltage i danskundervisningen, kan du tilmelde dig på Clavis’ hjemmeside eller kontakte Jobcenter Aarhus, Danskteamet.

Få mere information på Clavis’ hjemmeside (nyt vindue)

Information in English: Learn Danish for free - the official Danish Education (aarhus.dk)