Kortene kan bruges i dialog med forældre, som ikke kender de forskellige danske forhold. Og de kan bruges af integrationsmedarbejdere og personale på de institutioner, borgerne kommer i berøring med.

Kortene er opdelt i fire hovedområderne. Du kan også hente alle kortene samlet i ét dokument.

Samtalekort