Videotolkning:

  • Tolken deltager via et videoopkald
  • Kan bruges til alle typer samtaler
  • Overvej, hvordan du og borgeren er placerer jer bedst ift. skærmen
  • Sørg for, at teknikken virker før mødet
  • Du har mulighed for at slukke for mikrofon og billede.

Fremmødetolkning

  • Vær opmærksom på om der er særlige forhold, der gør at videotolkning ikke er en mulighed
  • Borger og tolk må ikke snakke sammen inden og efter mødet
  • Oplagt til møder fx bank og institution.

Telefontolkning

  • Bruges til korte beskeder fx aflysning af møde eller besked om nyt mødetidspunkt
  • Tolk og rekvirent kan sidde sammen og ringe op til borgeren.