• Samtalen er mellem dig og borgeren - ikke mellem tolken og borgeren
  • Du skal brug korte sætninger og undgå billedsprog
  • Vær opmærksom på om tolken og borgeren forstår hinanden - hvis ikke, afbryd mødet
  • Tolken er din kollega.

Efter mødet - husk altid:

  • Send gerne evaluering med ris og ros til Tolkeservice
  • Hvis du efter samtalen har brug for at evaluere den, har tolken det også. I så fald kan du kontakte Tolkeservice.