En IGU etableres for en 2 årig periode, hvoraf hoveddelen afvikles som ordinær ansættelse i en virksomhed, og 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen - med udgangspunkt i deres behov.

Aarhus Kommunes rolle er at understøtte samarbejdet mellem de to parter, samt italesætte mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

Formålet med IGU’en er at sikre, at flygtningen opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnår varig ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Virksomheder, der ansætter flygtninge, ydes en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse. Når forløbet er fuldført (efter 2 års ansættelse), ydes endnu en bonus.

Se kortfilm om IGU – få svar på, hvem den er til for og hvordan du kommer i gang:

Se kortfilm dansk version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm farsi version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm arabisk version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm engelsk version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm somali version (åbner nyt vindue) 

Se kortfilm tigrinsk version (åbner nyt vindue)